Archív

Je 872 výsledkov
Hľadanie svetla

Hľadanie svetla

Tretie video zo šiestich o argentínskom manželskom páre Sole a Juampi, ktorý zdieľa svoju skúsenosť z manželského a rodinného života. Toto video môže poslúžiť ako pomôcka v prípravných kurzoch na manželstvo.

Osobné svedectvá
Posolstvo preláta (1. novembra 2017)

Posolstvo preláta (1. novembra 2017)

Slávnosť všetkých svätých je oslavou nenápadnej, jednoduchej svätosti. Svätosti bez lesku, ktorá akoby v histórii nezanechala žiadne stopy, ktorá však žiari pred Pánom a zanecháva vo svete sejbu Lásky, z ktorej nič nevyjde nazmar.

Od Preláta
31 nových diakonov pre Cirkev

31 nových diakonov pre Cirkev

V sobotu 4. novembra prijme 31 veriacich Opus Dei diakonskú vysviacku v rímskej Bazilike sv. Eugénia. Za kňazov budú vysvätení 5. mája 2018. Medzi nimi je aj Àngel Miquel. Àngel býval na Slovensku 6 rokov, hovorí o sebe, že je Slovak ako repa a na Slovensko sa plánuje vrátiť.

O Opus Dei
Úskalia na spoločnej ceste

Úskalia na spoločnej ceste

Argentínski manželia Sole a Juampi pokračujú so svojím príbehom spoločného manželského života. Druhé video zo šiestich, ktoré môžu poslúžiť ako pomôcka v kurzoch pred uzavretím manželstva.

Osobné svedectvá