Archív

Je 801 výsledkov
Dobrý Syn, dobrý Otec

Dobrý Syn, dobrý Otec

"Keď nás opustí dobrý človek, ktorého sme milovali, naše srdcia zaplavujú tisícky spomienok“. Článok o tom, ako si veľké množstvo ľudí zachováva v srdci spomienky na zosnulého biskupa Javiera Echevarríu.

Bývalí preláti
Výchova k dobrým spôsobom a mravom

Výchova k dobrým spôsobom a mravom

Zdvorilé spôsoby nám poskytujú niečo zásadné pre život v spoločnosti, učia nás ako byť ľudský a civilizovaný voči iným. Úctivosť a zdvorilosť sú ,,malé sestry“ iných, významnejších čností.

Rodinný život

Biskup Echevarría viedol sústavný rozhovor s Bohom

Nicola Waite, členka Centrálnej asesórie (rady) Opus Dei v Ríme, sa delí o spomienky na spoluprácu s biskupom Javierom Echevarríom. ,,Keď rozprával, mohli ste vidieť, že je v sústavnom rozhovore s Bohom – cítili ste, ako keby sa rozprával s Bohom, a vás povzbudzoval k tomu, aby ste robili takisto. A pre mňa, ktorá som bola nová v tomto svete katolíckej viery, to bolo veľmi príťažlivé. Cítila som, že...aj ja tak chcem!“

Od Preláta