Modlitba k Alviravcovim

Sukomná modlitba k Alviravcovim

Tomás a Paquita Alvira, manželský pár
Opus Dei - Modlitba k Alviravcovim

Modlitba

Bože, náš Otec, ktorý si naplnil milosťou svojich služobníkov Paquitu a Tomása, aby mohli prežívať svoje manželstvo a profesionálne a stavovské povinnosti s kresťanským duchom. Zošli nám silu Tvojej lásky, aby sme vo svete hlásali zázračnú podstatu vernosti a jednoty manželstva. Pane, láskavo osláv svojich služobníkov a na ich príhovor vyslyš moju prosbu ... (konkrétna prosba). Amen.

Otče Náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu...