Modlitba

Modlitba pre súkromnú pobožnosť

BLAHOSLAVENÝ ÁLVARO DEL PORTILLO
Opus Dei - Modlitba

  Ó, milosrdný Bože Otče, Ty si svojmu ctihodnému služobníkovi Álvarovi, biskupovi, udelil milosť byť príkladným pastierom v službe Cirkvi a verným synom a nasledovníkom svätého Josemaríu, zakladateľa Opus Dei: daj, aby som aj ja vedel verne odpovedať na nároky kresťanského povolania a všetky okamihy a okolnosti svojho života premieňal na príležitosť Teba milovať a slúžiť kráľovstvu Ježiša Krista; osláv milostivo svojho služobníka Álvara a vyslyš na jeho príhovor moju prosbu … (konkrétna prosba) Amen.   

Otče náš…,Zdravas´ Mária…, Sláva Otcu...

V zhode s dekrétmi pápeža Urbana VIII. prehlasujeme, že v žiadnom prípade nechceme predbiehať rozhodnutie cirkevnej autority a že táto modlitba nie je nijako určená na verejné uctievanie.