Postavenie v rámci Katolíckej cirkvi
Namestie sv. Petra.
Štruktúra Prelatúry
Mons. Javier Echevarría, biskup, prelát Opus Dei, so Svätým Otcom Františkom.

Osobná Prelatúra

Osobná prelatúra: Partikulárne právne normy

Osobná prelatúra: Partikulárne právne normy

Z právneho hľadiska je Opus Dei osobnou prelatúrou Katolíckej cirkvi. Prelatúram, ktoré majú hierarchickú štruktúru, sú zverené osobitné pastoračné potreby.